Kontakt

När ditt företag är i behov av juridisk rådgivning inom kommersiell avtalsrätt kan du kontakta oss för att erhålla professionell vägledning. Vi är experter i avtalsrätt inom ett stort antal områden från kundavtal, partneravtal, leverantörsavtal till anställningsavtal.

Med ett korrekt upprättat avtal behöver företaget inte riskera att hamna i en tvist som kan bli både kostsamt och tidskrävande. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa ditt företag att göra säkrare affärer. Du når oss via vårt kontaktformulär, e-post eller per telefon.